Pulsoksymetr – wspaniale urządzenie

pulsoksymetr

Jeszcze do niedawna pulsoksymetry używane były jedynie w szpitalach przez wykwalifikowany personel medyczny.  Pandemia covid-19 wszystko zmieniła. Poziom saturacji okazał się bardzo istotnym wskaźnikiem dla określenia stanu osoby chorej na koronawirusa. Pulsoksymetry zaczęły być kupowane przez osoby prywatne i są powszechnie używane. 

Co to jest pulsoksymetr ?

Pulsoksymetr to niewielkie medyczne urządzenie do pomiaru saturacji, czyli wysycenia krwi tlenem oraz pomiaru pulsu. Badanie następuje przez skórę i nie jest inwazyjne. Polega na włożeniu palca dłoni (najczęściej wskazującego) do środka urządzenia przypominającego nieco klips. 

Jak działa pulsoksymetr ?

Urządzenie wykorzystuje zjawisko pulsoksymetrii, czyli emitowania promieniowania  czerwonego i podczerwonego  o dwóch długościach fali. Hemoglobina w zależności od tego, czy transportuje tlen czy nie, pochłania promieniowanie o różnej długości fal. Pulsoksymetr mierzy stopień pochłaniania fal przez czerwone krwinki w naczyniach włosowatych, a następnie na podstawie pomiaru urządzenie wylicza stopień nasycenia hemoglobiny tlenem (SpO2). Dodatkowo  pulsoksymetr mierzy tętno, czyli puls. 

Budowa pulsoksymetru

Pulsoksymetry używane w szpitalach z reguły składają się z jednostki centralnej oraz czujnika. Natomiast te używane w domach to urządzenia w wersji przenośnej na baterie. Dokładność i wiarygodność pomiarów zależy od kalibracji. Pulsoksymetry są kalibrowane na podstawie badań na ochotnikach. Z oczywistych względów saturacja ochotników waha się od 100% do 80% i w takim zakresie urządzenia są najdokładniejsze. Obliczenia dla saturacji poniżej 80% są ekstrapolowane.

Saturacja

pulsoksymetr

Prawidłowy poziom saturacji, jak już prawie wszyscy wiedzą wynosi od 95 do 99%. Wartość 94% i mniej to stan ostrzegawczy. Bezwzględnie należy skontaktować się z lekarzem. Warto zwrócić uwagę na to, że  dokładność pomiaru jest mniejsza w przypadku podwyższonych poziomów karboksyhemoglobiny, methemoglobiny lub bilirubiny.  Ciemne lakiery do paznokci również obniżają poziom mierzonej saturacji, dlatego należy unikać malowania paznokci w sytuacji gdy przewidujemy użycie pulsoksymetru.